Permalink

0

011 — shuffle instructions

Take 1:
preliminaries / rest / rudimentarily
prescriptions / calm / coldly
indications / blame / softly

Take 2 — med adverbialledene ‘huffled til initial placering
softly / prescriptions / calm
coldly / preliminaries / blame
rudimentarily / indications / rest

Take 3 — subjektpladserne (paradigmatisk) shuffled ift ‘Take 1′

indications / rest / coldly
prescriptions / calm / softly
preliminaries / blame / rudimentarily

Take 4 — adverbierne i midten

preliminaries / softly / blame
indications / coldly / rest
prescriptions / rudimentarily / calm

Permalink

0

twisted haikus — 003

interpretants / flow / rhythmically
phases / infer / inconclusively
conscience / projects / vertically

walk-through / assimilate / authenticate
dichotimise / diurnally / referentiate
refer / transfer / illuminate

Permalink

0

twisted haikus

vulnerables / derive / enrichingly
morphed / cognition / pixelates elastically
plastic / cascades / oscillate

whites / adhere
resilience / differentiates
signs / implicate

fragiles / regenerate / remorsefully
patterns / proliferate
ruminations / violate / respectfully

triple-down / triangulate
periodically / characterize
legitimate / reiterate

Permalink

0

Karl Bühlers organon-model | kommunikationsteori

karl-bühler-kommunikationsmodel-wikimedia-creative-commons-henryBillede: Creative Commons, Wikimedia, Henry.

Originalkilder:
Bühler, Karl (1934). Sprachtheorie. Oxford, England: Fischer.
Bühler, Karl (1934/1990). The Theory of Language: The Representational Function of Language (Sprachtheorie), p.35. Translated by Donald Fraser Goodwin. Amsterdam: John Benjamin’s Publishing Company. ISSN 0168-2555.

Baggrund: Bruger-/adfærdsdata i realtid — påvirker det kommunikationsteorierne?

Permalink

4

Bruger-/adfærdsdata i realtid — påvirker det kommunikationsteorierne?

Det er lang tid siden, jeg har beskæftiget mig med kommunikationsteori. Så bear with me…

Et tilbagevendende credo inden for brancen lyder:

“De rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt med det rigtige budskab i den rigtige kanal med den rigtige handlemuligheder”

Og i sagens natur ville man være en tumpe, hvis man gik efter det modsatte.

Men stort set alle parametre i kommnukaitonsligningen er/bliver i stigende grad dynamiske størrelser.

Og adgang til data — af og til i real-tid — gør det muligt at tune og tweake målgruppe, budskab(er), kanaler og handlemuligheder. Man kan fx teste budskabshypoteser for få kroner ved at rulle forskellige varianter ud på Facebook el. med AdWords.

Og hér — langt om længe — kommer mit spørgsmål så: Er der nogle nyere modeller, der indtænker denne udvikling mod stigende grad af dynamik og kompleksitet?

En slags agil forståelse af (mere eller mindre datadrevent) kommunikations- & påvirkningsarbejde i bred forstand.

Lidt a la man er gået fra vandfaldsmodellen inden for softwareudvikling til agile development / scrum.

På forhånd tak!