Har vi brug for mediebureauer i fremtiden?

“An advertising agency or advert agency is a service business dedicated to creating, planning, and handling advertising (and sometimes other forms of promotion) for its clients.”
(Wikipedia: Advertising agency)

“When technology’s job is to show you the world, it ends up sitting between you and reality, like a camera lens.” (Eli Pariser: The Filter Bubble)

Jeg har et produkt, jeg gerne vil have markedsført. Jeg har en idé om, hvem min målgruppe er. Og jeg har tænkt mig at bruge nogle penge på annoncering for at skabe øget salg.

Hvad gør jeg? Det afhænger nok af, hvem jeg er, og  hvilken virksomhed jeg sidder i.

Hvis jeg sidder i en lille startup, spørger jeg måske nogle andre iværksættere, hvordan de har gjort. Måske har de gode erfaringer med Adwords. Eller Facebook-annoncering. Eller b2b-kampagner på Linkedin.

Hvis jeg sidder i en større organisation, køres annonceringen inhouse af enten generalister el. specialister. Måske købes annoncering hos et mediebureau.

Sidder jeg i en stork virksomhed eller organisation, så er der en ret stor sandsynlighed for, at planlægning, udformning og eksekvering af annoncering varetages af bureauer.

Bureauerne ta’r enten et procentuelt fee eller fakturerer efter timeforbrug.

Bevægelsen fra offline til online har øget mulighederne for præcis effektmåling. Hvilket banner  generer flest køb. Hvilke Adwords-søgeord konverterer bedst. Hvor får jeg mest effekt for pengene.

I hvilken retning går bevægelsen? Hvordan ser mediebureauerne ud om 1, 3 og 5 år. Det er der ingen, der kan sige.

Men Facebook og Google har med stor elegance sat sig kraftigt på annonceringsområdet med self-service platforme, der gør det muligt at opsætte, monitorere og tune avancerede kampagnetyper i real-tid.

Har mediebureauerne en udfordring derved, at markedet går i retning af større og større grad af transparens og automatisering af beslutninger, der tidligere skulle træffes af mennesker?

Man kunne godt få den kætterske tanke, at det ikke er optimalt, at der mellem annoncekøberen og kunden er flere lag af account directors, account managers, project managers, planning managers, data managers, performance managers, osv.

Det kan godt være, det bare er mig. Men jeg synes måske, at der begynder at være lidt typograf over sagerne.

Men det handler vel om ROI (return on investment), hvor får jeg mest for hver krone. Og på den front forventes der at kunne skabes bedre overblik i fremtiden via attribtion modeling– / path to conversion-teknologi.

Spørgsmål i tråd med dem ovenfor vil jeg forsøge at blive klogere på. Tale med folk fra begge sider af bordet. Arbejdstitlen er The Seaground Project.

Læs også: Udkast til specialemne: Hvor er mediebureauerne om fem får?

Annonceansvarlig? Tjekliste, der sikrer etisk & lovlig online annoncering

datadeling-mediebureau-illustration-the-matrix-flickr-creative-commons-josepajares
datadeling-mediebureau-illustration-the-matrix-flickr-creative-commons-josepajares

Fra de Radikales adfærdsbestemte online annoncering til et moralsk & juridisk kompas
Ovenpå den heftige kritik af de Radikales adfærdsbestemte annoncekampagne op mod og under sidste valg, har der været stort fokus på datadeling mellem hjemmesideejere, mediebureauer og de licenserede teknologiske platforme, mediebureauerne bruger til at tracke og targete mennesker med.

Som annonce- eller webansvarlig er det altid en god idé inden en kampagne skydes i gang at forventningsafstemme deling af datasæt, herunder datasæt, der indeholder personlige og eller personfølsomme oplysninger.

Mit bud på en datadelingsaftale ifm. online annoncering lyder, som følger

1) Datasæt genereret under kampagnen ejes af den annoncerende virksomhed eller organisation.

2) Datasæt kan tilgås i analyseøjemed af førsteledspartnere, fx mediebureauet, for at optimere annonceringskampagnen; men ikke andre virksomheders eller organisationers kampagneindsatser.

3) Datasæt må ikke deles med tredjepart.

4) Datasæt må ikke anvendes til at generere statistike tvillinger eller re-targeting-puljer for andre end den annoncerende virksomhed/organisation.

5) Data skal fysisk befinde sig på danske servere underlagt dansk lovgivning.

6) Annoncer, herunder adfærdsbestemte annoncer, vises kun på hjemmesider, der lever op til cookiebekendtgørelsens bestemmelser om informeret samtykke.

7) Anvendes adfærdsbestemt annoncering, bør dataopsamlingen ikke indeholde personlige oplysninger/personfølsomme oplysninger, der er i strid med Persondataloven (se særligt afsnit 7 omhandlende registrering omhandlende politiske, religiøse, etniske eller seksuelle præferencer).

—-
Har du som onlineansvarlig, annonceansvarlig eller medieindkøber en anden holdning, hører jeg gerne fra dig. Det gælder både kritik af de syv punkter og forslag til flere områder, man bør sikre sig er dækket forud for kampagnestart.

Målretning af digital annoncering

Sidst var det Mindshare, der inviterede, nu er det OMD. Emne: Målretning af digital annoncering, herunder Path to Conversion-filosofien. Glæder mig! Jeg krydser fingre for, at OMD har et par whitepapers med krystalklare tal på effektilskrivning af de forskellige mikrokonverteringer frem mod the final click.

Læs også: Behavioural targeting & re-targeting.

—-

Kære samarbejdspartner

OMD inviterer dig hermed til et seminar omhandlende målretning af digital annoncering.

Digital annoncering og herunder mulighederne for at målrette annonceringen er et af tidens varmeste emner inden for markedsføring. Indkøbet af digital annoncering er under forandring. I stedet for at tage udgangspunkt i valg og køb af medier, fokuseres der nu på køb af specifikke brugere på tværs af forskellige medier. Det er denne udvikling, som på det seneste har opnået høj opmærksomhed – grundet det nye cookie-direktiv fra EU.

På dette seminar vil vi give dig en opdatering af den seneste udvikling inden for målretningen af digital annoncering. Vi vil vise dig, hvordan man i praksis kan arbejde med målretningen allerede i dag, og vi vil tegne retningen på fremtidens annoncering.

Dagens program vil blandt andet svare på følgende spørgsmål:

1) Hvordan har mulighederne for målretningen udviklet sig over de senere år? Hvilke typer findes?
2) Hvad kræves det af annoncørerne for at kunne arbejde med målretning af den digitale annoncering?
3) Hvad betyder det nye EU cookie-direktiv? Hvilke konsekvenser får det i Danmark?
4) Hvordan kan man skabe profiler af brugerne og målrette annonceringen mod dem?
5) Hvordan optimerer man annoncerne og budskaberne mod de enkelte brugere og segmenter i praksis?

Der vil i løbet af seminaret være præsentationer fra flere eksperter fra de forskellige områder inden for målretning af den digitale annoncering, og der vil være masser af muligheder for dialog.

Praktisk information og tilmelding

Dato: Torsdag den 16. juni 2011.

Sted: Kunstforeningen Gl. Strand, Gammel Strand 48, 1202 København.

Deltagere: Vi har et begrænset antal pladser, hvorfor vi inviterer 2 deltagere pr. virksomhed. Vi beklager den begrænsede kapacitet. Hvis vi får flere tilmeldinger end der er plads til, vil vi afholde et efterfølgende seminar på et lidt senere tidspunkt. Er du ikke blandt de første 50 tilmeldte, vil vi beholde din tilmelding og vende tilbage til dig, når vi igen afholder seminaret.

—-

Læs også: Digitale medier ud fra et etisk og juridisk perspektiv.

Mindshare-seminar om Path to Conversion & Behavioural Targeting

Mediebureauet Mindshare bød i dag til seminar i samarbejde med Dansk Annoncørforening og display ads-netværket Specific Media på Kalvebod Brygge.

seminar-roi-effekt-digitale-medier

Bannerannoncering: Dokumenterede gode konverteringsrater
Seminarets grundlæggende fokus var at cementere igennem Path to Conversion-analyser, at display ads (bannerannoncering) er en langt mere effektfuld annonceringsform i forhold til, hvad mange formoder. Det er vand på medlemmerne af Dansk Annoncørforenings hjemmeside, må man sige, i en tid, hvor mantraet ellers ofte lyder: Display ads is a broken model.

Læs også: Behavioural targeting & re-targeting.

Og det er et kærkomment argument i positioneringskampen mod kontekstuelle PPC-kampagner via internationale netværk (primært Googles Adwords).

Det er også godt nyt for mindre, uafhængige medieplatforme som mine egne: Bergholts opskrifter, Modebevægelsen og Madbevægelsen.

Mindshares administrerende direktør Martin Ove Rasmusen bød velkommen.

Martin Ove Rasmussen, adm. direktør, Mindshare Danmark
Martin Ove Rasmussen, adm. direktør, Mindshare Danmark

Læs mere her: Mindshare-seminar om Path to Conversion.