Beregning af investeringsomkostninger

I eksemplet nedenfor er der beregnet udgift for tre omkostningskategorier, som afspejler 1) billig passiv investering, der følger et indeks (0,5%), 2) aktivt forvaltet ETF med tematisk fokus, 3) aktivt forvaltet portefølje via bank (3%).

I eksemplet er den indledende investering 1000 kroner (se bort fra, der står dollars). Hver måned tilføjes 1.000 kroner  i 25 år med en årlig rente på 7% (hvilket ofte fremhæves som et gennemsnitligt afkast for det brede aktiemarked over de sidste 30 år).

Lav dine egne beregninger her: Compare Investment Fees

investeringsomkostninger-over-tid-renters-rente

Se også: Pensionselskabets Vellivs investeringer i olie, kul, tjæresand med mere