twisted haikus

vulnerables / derive / enrichingly
morphed / cognition / pixelates elastically
plastic / cascades / oscillate

whites / adhere
resilience / differentiates
signs / implicate

fragiles / regenerate / remorsefully
patterns / proliferate
ruminations / violate / respectfully

triple-down / triangulate
periodically / characterize
legitimate / reiterate

Hvad er ‘dark social’? Et forsøg på en definition, der blev til to.

Fra ARKIVERNE: Januar, 2013. Hvad er dark social?

Illustration: Dark Social.
Illustration: Dark Social.

Begrebet ‘dark social’ blev første gang brugt i en artikel i The Atlantic af Alexis C. Madrigal (artiklen kan læses her).

Alexis definerede begrebet som al den deling, der sker via social medier, men hvis kilde ikke kan spores tilbage til det sociale medie, hvor linket er “bragt”.

“The second I saw this measure, my heart actually leapt (yes, I am that much of a data nerd). This was it! They’d found a way to quantify dark social, even if they’d given it a lamer name!”

Hvor meget trafik kommer der fra ‘dark social’?
Alexis undersøgte distributionen mellem forskellige sociale medier og ‘dark social’-trafik.

56,6% af trafikken kom fra sociale delinger, hvis kilde ikke kunne spores. Forskellige kilder, jeg har været forbi, taler om helt op mod 70-80%.

Alexis’ metodologi var at dele den trafik, der ikke havde nogen kilde i Chartbeat (som The Atlantic brugte) og dele den op i to to: Segment1 var dem, der landede på hovedsiden (theatlantic.com) eller faste temasider (fx theatalantic.com/politics); segment2 var dem, der landede på en anden side – typisk artikler.

Måske er ‘dark social’ godt nyt for social media-folk
At social media-trafik kan skrues op med en faktor 1,55 er jo dejlig læsning for social media-folk.

‘Hey, der er noget, vi ikke tidligere har kunnet spore, og det er ret meget, ergo er vores arbejde faktisk lige pludseligt blevet 1,55 gange mere værd”.

Det er selvfølgelig rigtigt, at links, der har været publiceret via en social media-kanal kan deles — og nok også bli’r delt i et vist omfang.

Via chat på Facebook. Eller sendt videre per mail. Eller delt i dm på Twitter (selvom Twitter hurtigt spamdømmer linkdelinger (det er i hvert fald min opfattelse).

Hvad kan man gøre for at måle den dark social-delinger?
Det nemmeste er at køre igennem en URL-forkorter og smække kampagnevariable på, én unik for hver deling for hvert sociale medie, hvis man vil være rigtig grundig. ‘Men hey, det hjælper jo ikke, hvis linket bli’r delt på et andet socialt medie eller via mail, vel?’ Korrekt.

Men man kan effektmåle ens deling og spore den tilbage til det medie, hvor linket blev delt i første omgang. Og på den måde vil effektmålingen jo ikke være grundlæggende anderledes en beregning af afledte effekter på fx betalte dark posts på Facebook.

Måske burde vi udvide definitionen af ‘dark social’
Alexis definerer ‘dark social’ som trafik. Trafik, der er vanskelig at måle. Men man kunne også med fordel udvide definitionen af ‘dark social’ til at dække alt det indhold på sociale medier, som ikke kan crawles / skannes / læses / indekseres.

Det, der foregår i lukkede grupper på Facebook, eller Linkedin. Eller som chat-besked på Facebook eller Twitter. Eller det, der foregår på old school-fora rundt omkring.

Det, der er i mørket. De samtaler, man ikke kan overvåge
Det er for mig at se det mest spændende. Det, der er i mørket. Og det, som alle de hersens social media tools ikke kan få adgang til.

Lidt a la Deep Web. Den del af internettet ingen som udgangspunkt kan se. Det anslås at være 4.000 til 5.000 gange større end ‘the surface web‘.

Et andet interessant spørgsmål: Hvor meget af det, der så bliver delt på den ene eller anden måde, bliver faktisk læst/vist.

Efterbemærkning [april, 2017]:
Alexis’ analyse af dark social sluttes af med et citat fra The Atlantics webanalytiker (datawiz, som Alexis kalder ham), Josh Schwarts:

“Only about four percent of total traffic is on mobile at all, so, at least as a percentage of total referrals, app referrals must be a tiny percentage,”

Hvis jeg læser det rigtigt, så er 4% f al trafik — eller måske “kun” social-trafik – via mobil. I dag er mere end 50% af alle sidevisninger på web fra mobil (Digiday: How Mobile Has Overtaken Desktop)

Man må sige, der er sket meget, rigtigt meget,  på fire år (med fare for at lyde som en gammel mand).

Backup til Amazons S3-netværk | WordPress

Skrevet den 25. december, 2012 – meget har ændret sig siden!

Har man én gang mistet værdifulde data, lærer man at tage backup. I midten af 90′erne mistede jeg hundrede vis ikke tusindevis af timers arbejde, da mit bulletin board system (BBS) NetLock  BBS blev ramt af en virus. Continue reading Backup til Amazons S3-netværk | WordPress

What Is Social Media & Why Traditional PR Doesn’t Work

From the ARCHIVES. Written July, 2011.

What Is Social Media & Why Traditional PR Doesn’t Work — written July 2011.

What Is Social Media? And Why Traditional PR Doesn't Work.
What Is Social Media? And Why Traditional PR Doesn’t Work.


The Democratization of the Media Landscape

Numerous media experts have pointed out that we’re witnessing a democratization(1) of the media landscape.

Passive consumers have turned into active users and producers — and web 2.0 technologies enable everyone to cheaply or freely create their own media channel — Facebook profiles, blogs, podcasts, vlogs, microblogs.

Industrial media placed media power in the hands of few people — newspaper owners, broadcast companies, national radios. The democratization process leads to proliferation, which, in turn, leads to clutter.

Technorati analyses have shown that during a period of three months in 2010, 7 million blogs were created — the blogs contained 900,000 posts — and this generation of new media channels took place during one 24 hour period.

Also see: Marketing Needs Reinvention.

Socail Media & The Attention Economy
Attention has become a scarcity. If one subscribes to a mild kind of linguistic determinism, it could be argued that by changing how we communicate — and how information can be aggregated, syndicated, dissemminated & analyzed — we change society.

A McCann survey has shown that 83% watch video clips on a regular basis. 78% read blogs. 57% are members of social networks.

The percentage of RSS users has grown from 15% to 39% in a year. Podcast have become mainstream.

Darwinian Struggle for Attention
The Darwinian struggle for attention is taking place between the search engines, offering contextual and relevant results, the social networks, offering collaboration & social proof platforms, and the recommendation engines, offering powerful endorsement platforms.

Industrial Media
Writing writers
Limited number of media channels
Editorial control
High barrier of entry
Passive consumers
Expert proof
Expert intelligence

Social Media
Writing readers
Proliferation of media channels
Messages take on lives of their own
Low barrier of entry
Active user producers
Social proof
Collective intelligence

What Is Social Media?
“Social Media is the democratization of content and the shift in the role people play in the process of reading and disseminating information (and thus creating and sharing sontent). Socail Media represents a shift from a broadcast mechanism to a many-to-many model, rooted in conversational format.”(2)

Participation is marketing!
Participation is branding!
Participation is influence!(3)

Why Traditional PR Doesn’t Work

1) The PR firm doesn’t understand the product or technology
2) The PR firm is seen as a spinner, blocker, or gatekeeper to access the CEO /CTO/brain trust.
3) The PR firm hasn’t been properly trained on how to communicate with bloggers or Social Media.
4) The PR firm prefers working with a few big taditional media instead of lots of smaller online media and online channels.
5) The PR firm doesn’t understand SEO, SEM, widgets, blogs, tags, social networks, pictures, video, or other online and viral methods.
6) Most PR folks have no clue what the hell a TechMeme is.  (4)

(1) “What characterizes the networked information economy is that decentralized individual action – specifically, new and important cooperative and coordinate action carried out through radically distributed, nonmarket mechanisms that do not depend on proprietary strategies – plays a much greater role than it did, or could have, in the industrial information economy”

Benkler, Yochai (2006). The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom.

(2) Brian Solis: Putting the Public Back in Public Relations, 2009, p. xvii.

(3) Ibid., p. xix

(4) Dave McClure, Silicon Valley tech entrepreneur, quoted in (2), ibid., p. 10-11.